Publications of 2015


Publications of 2015

Yongsheng Liu,Ziruo Hong,Qi Chen,Huajun Chen,Wei-Hsuan Chang,Yang (Michael) Yang,Tze-Bin Song,Yang Yang
Advanced Materials 20 November 2015

Nicola Gasparini, Athanasios Katsouras, Mamantos I. Prodromidis, Apostolos Avgeropoulos, Derya Baran, Michael Salvador, Stefanie Fladischer, Erdmann Spiecker, Christos L. Chochos, Tayebeh Ameri, and Christoph Brabec.
Advanced Functional Materials, 2015, Early View

Fei Guo, Ning Li, Vuk V. Radmilovic, Velimir R. Radmilovic, Mathieu Turbiez, Erdmann Spiecker, Karen Forberich, and Christoph Brabec.
Energy Environ. Sci., 2015, 8, 1690-1697

Yi Hou, Hong Zhang, Wei Chen, Shi Chen, Cesar Omar Ramirez Quiroz, Hamed Azimi, Andres Osvet, Gebhard J. Matt, Eitan Zeira, Jan Seuring, Nina Kausch-Busies, Wilfried Lovenich, and Christoph Brabec.
Advanced Energy Materials, 2015, 5 (15)

Bayrammurad Saparov, Feng Hong, Jon-Paul Sun, Hsin Sheng Dua, Weiwei Meng, Samuel Cameron, Ian G. Hill, Yanfa Yan, and Davide B. Mitzi.
Chem. Mater., 2015, 27 (16), 5622-5632

Jin Liang Wang, Qing Ru Yin, Jing Sheng Miao, Zhuo Wu, Zheng Feng Chang, Yue Cao, Ru Bo Zhang, Jie Yu Wang, Hong Bin Wu, and Yong Cao.
Advanced Functional Materials, 2015, 25 (23), 3514-3523

Nign Li and Christoph J. Brabec.
Energy Environ. Sci., 2015, Advanced Article 

Chun Guey Wu, Chien Hung Chiang, Zong Liang Tseng, Md. K. Nazeeruddin, Anders Hagfeldt, and Michael Gratzel
Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2725-2733 Xuliang Hou, Qiuxiang Li, Tai Cheng, Lu Yu, Fuzhi Wang, Jun Lin, Songyuan Dai, Yongfang Li, and Zhanao Tan
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18727-18734Youdi Zhang, Qun Wan, Xia Guo, Wanbin Li, Bing Guo, Maojie Zhang, Yongfang Li
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18442-18449 

Da li, Thomas Kunz, Nadine Wolf, Jan Philipp Liebig, Stephan Wittmann, Taimoor Ahmad, Maik T. Hessmann, Richard Auer, Mathias Goken and Christoph Brabec
Thin Solid Films, 2015, 583, 25-33

Kuen Feng Lin, Sheng Hsiung Chang, Kai Hung Wang, Hsin Ming Cheng, Kuo Yuan Chiu, Kun Mu Lee, Sheng Hui Chen, Chun Guey Wu
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 141, 309-314

Yi Chung Wang, Hsiang Ying Chen, Yu Ting Yen, Tsung Ta Wu, Cheng Hung Hsu, Hung Wei Tsai, Chang Hong Shen, Jia Min Shieh, Yu Lun Chueh
ACS Nano, 2015, 9 (4), 3907-3916

Pei Cheng, Chenqi Yan, Yongfang Li, Wei Ma, and Xiaowei Zhan
Energy Environ. Sci., 2015, Advanced Article

Xiaodong Liu, Hao Yu, Li Yan, Qingqing Dong, Qun Wan, Yi Zhou, Bo Song and Yongfang Li.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (11), 6230-6237

Xiaodong Liu, Weixiang Jiao, Ming Lei, Yi Zhou, Bo Song and Yongfang Li.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9278-9284Zhiyuan Cong, Baofeng Zhao, Haimei Wu, Zhaoqi Guo, Weiping Wang, Guoping Luo, Jin Xu, Yangjun Xia, Chao Gao, Zhongwei An.
Polymer, 2015, 67, 55-62

Xinxiu Cao, Mingguang Li, Jiangang Liu, Haiyang Wang, Ke Zhou, Yanchun Han
Organic Electronics, 2015, 24, 280-287

Andong Zhang, Chengyi Xiao, Dong Meng, Qiang Wang, Xiaotao Zhang, Wenping Hu, Xiaowei Zhan, Zhaohui Wang, Rene A. J. Janssen and Weiwei Li
J. Mater. Chem. C, 2015, Accepted Manuscript

Jianhua Chen, Manjun Xiao, Fanyuan Meng, Linrui Duan, Hua Tan, Yafei Wang, Yu Liu, Renqiang Yang, Weiguo Zhu
Synthetic Metals, 2015, 199, 400-407

Wenchao Zhao, Long Ye, Shaoqing Zhang, Mingliang Sun and Jianhui Hou
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12723-12729

Shanqing Zhang, Mohammad Afsar Uddin, Wenchao Zhao, Long Ye, Han Young Woo, Delong Liu, Bei Yang, Huifeng Yao, Yong Cui and Jianhui Hou
Polym. Chem., 2015, 6, 2752-2760

Hui Li, Xiaolin Zheng, Xuedong Wang, Fangbin Liu and Hongbing Fu
Poly. Chem., 2015, Advanced Article

Huifeng Yao, Hao Zhang, Long Ye, Wenchao Zhao, Shaoqing Zhang and Jianhui Hou
Macromolecules, 2015, 48 (11), 3493-3499

Chen, H., Miao, J., Yan, J., He, Z., Wu, H.
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2015

Emmanuel Kymakis, George D. Spyropoulos, Rute Fernandes, George Kakavelakis, Antonios G. Kanaras, Emmanuel Stratakis.
ACS Photonics, 2015, 2 (6), 714-723

Yuxia Chen, Xin Zhang, Chuanlang Zhan and Jiannian Yao
Physica Status Solidi (a), 2015, Early View

Suzuki Atsushi, Kida Tomoyasu, Oku Takeo
International Conference on Sustainable Energy & Environmental Sciences (SEES), 2015, Proceedings: 85-88

Jiantai Wang, Jun Zhang, Bin Meng, Baohua Zhang, Zhiyuan Xie, Lixiang Wang
ACS Appl. Mater. Interfaces, Article ASAP

Hsiang Lin Hsu, Tzong Yuan Juang, Chih Ping Chen, Cheng Ming Hsieh, Chun Chen Yang, Cheng Liang Huang, Ru Jong Jeng
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 140, 224-231

Jiayu Wang, Yuehan Yao, Shuixing Dai, Xinping Zhang, Wei Wang, Qian He, Lei Han, Yuze Lin, Xiaowei Zhan
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13000-13010

Bing Chen, Yang Yang, Pei Cheng, Xingguo Chen, Xiaowei Zhan, Jinggui Qin
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6894-6900

Da Li, Stephan Wittmann, Thomas Kunz, Taimoor Ahmad, Nidia Gawehns, Maik T. Hessmann, Jan Ebser, Barbara Terheiden, Richard Auer, and Christoph J. Brabec
EPJ Photovolt., 2015, 6

Virginia Voland, Ulrich Hoyer, Richard Auer, Michael Salamon, Norman Uhlmann, Christoph J. Brabec
Progress in Photovoltaics: Research and Application, 2015, 23 (1), 124-130

Fei Guo, Ning Li, Vuk V. Radmilovic, Velimir R. Radmilovic, Mathieu Turbiez, Erdmann Spiecker, Karen Forberich, Christoph J. Brabec
Energy Environ. Sci., 2015, Advanced Article 

Hamed Azimi, Tayebeh Ameri, Hong Zhang, Yi Hou, Cesar Omar Ramirez Quiroz, Jei Min, Mengyao Hu, Zhi Guo Zhang, Thomas Przybilla, Gebhard J. Matt, Erdmann Spiecker, Yongfang Li, Christoph J. Brabec
Advanced Energy Materials, 2015, 5 (8) 

Johannes Krantz, Karen Forberich, Peter Kubis, Florian Machui, Jie Min, Tobias Stubhan, Christoph J. Brabec
Organic Electronics, 2015, 17, 334-339

Safakath Karuthedath, Tobias Sauermann, Hans-Joachim Egelhaaf, Reinhold Wannemacher, Christoph J. Brabec, Larry Luer
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3399-3408

Jens Adams, George D. Spyropoulos, Michael Salvador, Ning Li, Sebastian Strohm, Luca Lucera, Stefan Langner, Florian Machui, Hong Zhang, Tayebeh Ameri, Monika M. Voigt, Frederik C. Krebs, Christoph J. Brabec
Energy Environ. Sci, 2015, 8, 169-176

Wei Chen, Yi Hou, Andres Osvet, Fei Guo, Peter Kubis, Miroslaw Batentschuk, Benjamin Winter, Erdmann Spiecker, Karen Forberich, Christoph J. Brabec
Organic Electronics, 2015, 19, 113-119 

Felix Hermerschmidt, Andreas S. Kalogirou, Jie Min, Georgia A. Zissimou, Sachetan M. Tuladhar, Tayebeh Ameri, Hendrik Faber, Grigorious Itskos, Stelios A. Choulis, Thomas D. Anthopoulos, Donal D. C. Bradley, Jenny Nelson, Christoph J. Brabec, Panayiotis A. Koutentis
J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 2358-2365 

Xiaotao Zhang, Chengyi Xiao, Andong Zhang, Fangxu Yang, Huanli Dong, Zhaohui Wang, Xiaowei Zhang, Weiwei Li, Wenping Hu
Polym. Chem., 2015, 6, 4775-4783

Yongsheng Liu, Qi Chen, Hsin Sheng Duan, Huanping Zhou, Yang Yang, Huajun Chen, Song Luo, Tze Bin Song, Letian Doun, Ziruo Hong, Yang Yang
J. Mater. Chem. A, 2015, Accepted Manuscript

Senlin Li, Jingfeng Bi, Mingyang Li, Meijia Yang, Minghui Song, Guanzhou Liu, Weiping Xiong, Yang Li, Yanyan Fang, Changqing Chen, Guijinag Lin, Wenjun Chen, Chaoyu Wu, and Duxiang Wang
Nanoscale Research Letters, 2015 

Zhong Zheng, Shaoqing Zhang, Maojie Zhang, Kang Zhao, Long Ye, Yu Chen, Bei Yang, Jianhui Hou
Advanced Materials, 2014, 6 (19), 11403-11410

Chun Chao Chen, Zirou Hong, Gang Li, Qi Chen, Huanping Zhou, and Yang Yang
J. Photon. Energy, 2015, 5 (1), 057405

Tze Bin Song, Qi Chen, Huanping Zhou, Chengyang Jiang, Hsin Hua Wang, Yang (Michael) Yang, Yongsheng Liu, Jingbi You, and Yang Yang
J. Mater. Chem. A, 2015, Advanced Articles

Shaoqing Zhang, Long Ye, Wenchao Zhao, Bei Yang, Qi Wang, Jianhui Hou
Sci. China Chem., 2015, 58, 248-256

Huifeng Yao, Long Ye, Benhu Fan, Lijun Huo, Jianhui Hou
Sci. China Mater., 2015, 58, 213-222

Long Ye, Wei Jiang, Wenchao Zhao, Shaoqing Zhang, Yong Cui, Zhaohui Wang, Jianhui Hou
Organic Electronics, 2015, 17, 295-303

Long Ye, Kai Sun, Wei Jiang, Shaoqing Zhang, Wenchao Zhao, Huifeng Yao, Jianhui Hou
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (17), 9274-9280

Wenchao Zhao, Long Ye, Shaoqing Zhang, Mingliang Sun, Jianhui Hou
J. Mater. Chem. A, 2015, Accepted Manuscript 

Jun Zhang, Jiantai Wang, Yingying Fu, Baohua Zhang, Zhiyuan Xie
RSC Adv., 2015, 5, 28786-28793 

Shanmugam Venkatesan, Song Chuan Su, Shon Chen Kao, Hsisheng Teng, Yuh Lang Lee
Journal of Power Source, 2015, 274, 506-511 

Yifan Wang, Xingang Zhao, Xiaowei Zhan
J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 447-452

Wei Hsuan Tseng, Chun Ya Chiu, Shang Wei Chou, Hsieh Chih Chen, Meng Lin Tsai, Ya Ching Kuo, Der Hsien Lien, Yu Chi Tsao, Kuo You Huang, Chih Ting Yeh, Jr Hau He, Chih I Wu, Michael H. Huang, Pi Tai Chou
J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (14), 7554-7564 

Hsin Ping Wang, Jr Hau He, Hung Chih Chang
Topics in Applied Physics, 2015, 129, 431-440 

Cong Li, Juzhi Wang, Jia Xu, Jianxi Yao, Bing Zhang, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Songyuan Dai, Yongfang Li, Zhanao Tan
Nanoscale, 2015, Accepted Manuscript 

Lu Yu, Cong Li, Qiuxiang Li, Fuzhi Wang, Jun Lin, Jiyan Liu, Siqian Hu, Hua Zheng, Zhanao Tan
Organic Electronics, 2015, 23, 99-104

Tzu Yen Huang, Dhananjaya Patra, Yu Sheng Hsiao, Sheng Hsiung Chang, Chun Guey Wu, Kuo Chuan Ho, Chih Wei Chu
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 10512-10518 

Yongsheng Liu, Ziruo Hong, Qi Chen, Weihsuan Chang, Huanping Zhou, Tze-Bin Song, Eric Young, Jingbi You, Gang Li and Yang Yang.
Nano Lett., 2015, 15 (1), 662-668

Jeehwan Kim, Ziruo Hong, Gang Li, Tze-bin Song, Jay Chey, Yun Seog Lee, Jingbi You, Chun-Chao chen, Devendra K. Sadana and Yang Yang.
Nature Commuication 6, 2015

Yang (Michael) Yang, Wei Chen, Letian Dou, Wei-Hsuan Chang, Hsin-Sheng Duan, Brion Bob, Gang Li and Yang Yang.
Nature Photonics, 2015, Advanced Online Publication

Wei-Hsuan Chang, Lei Meng, Letian Dou, Jinbi You, Chun-Chao Chen, Yang (Michale) Yang, Eric Patrick Young, Gang Li and Yang Yang.
Macromolecules, 2015

Jie Min, Zhi Guo Zhang, Yi Hou, Cesar Omar Ramirez Quiroz, Thomas Przybilla, Carina Bronnbauer, Fei Guo, Karen Forberich, Hamed Azimi, Tayebeh Ameri, Erdmann Spiecker, Yong Fang Li, Christoph J. Brabec.
Chem. Mater., 2015, 27 (1), 227-234

Dr. Raul Salazar, Dr. Marco Altomare, Dr. Kiyoung Lee, Dr. Jyotsna Tripathy, Dr. Robin Dirchgeorg, Nhat Truong Nguyen, Dr. Mohamed Mokhtar, Dr. Abdelmohsen Alshehri, Dr. Shaeel A. Al-Thabaiti, Dr. Patrik Schmuki.
ChemElectroChem, 2015

Lu-Ping Wang, Yan Xia, Guo-Ping Luo, Chun-Hui Zhang, Quan Liu, Dr. Wan-Yi Tan, Prof. Xu-Hui Zhu, Prof. Hong-Bin Wu, Prof. Junbiao Peng, Prof. Yong Cao.
Asian Journal of Organic Chemistry, 2015, Early View

Yingyin Fu, Qingqing Yan, Yunfeng Deng, Wei Jiang, Zhaohui Wang, Yanhou Geng, Zhiyuan Xie.
Organic Electronics, 2015, 18, 24-31

Shiang Lin Hsu, Ching Chih Chang, Chih Ping Chen, Bing Huang Jiang, Ru Jong Jeng, and Chien Hong Cheng
J. Mater. Chem. A, 2015

Zhimin Liang, Mingze Su, Hao Wang, Yuting Gong, Fangyan Xie, Li Gong, Hui Meng, Pengyi Liu, Huanjun Chen, Weiguang Xie, and Jian Chen
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (10), 5830-5836

Fei Guo, Hamed Azimi, Yi Hou, Thomas Przybilla, Mengyao Hu, Carina Bronnbauer, Stefan Langner, Erdmann Spiecker, Karen Forberich, Christoph J. Brabec
Nanoscale, 2015, 78, 1642-1649

Yuze Lin, Zhi Guo Zhang, Huitao Bai, Jiayu Wang, Yuehan Yao, Yongfang Li, Daoben Zhu, Xiaowei Zhan
Energy Environ. Sci., 2015, Advanced Article

Chun Chao Chen, Sang Hoon Bae, Wei Hsuan Chang, Ziruo Hong, Gang Li, Qi Chen, Huanping Zhou, Yang Yang
Mater. Horiz., 2015, Advanced Article

Hsin-Hua Wang, Qi Chen, Huanping Zhou, Luo Song, Zac St Louis, Nicholas De Marco, Yihao Fang, Pengyu Sun, Tze-Bin Song, Huajun Chen, Yang Yang
J. Mater. Chem. A, 2015, Advanced Article

Tze-Bin Song, Qi Chen, Huanping Zhou, Song Luo, Yang (Michael) Yang, Jingbi You, Yang Yang
Nano Energy, 2015, Advanced Article